Kierunek Analityka Medyczna

Plan zajęć

 Harmonogram zajęć

Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w Nowym Szpitalu Uniwersyteckim w Prokocimiu (Oddział Diabetologii, budynek I, poziom +1, sala seminaryjna).

 

Wykłady - sala wykładowa Kopernika 15

 

 

TEMATY

Wykładowca

W1:

Pojęcie zdrowia. Dlaczego ludzie chorują?

Prof. dr hab. med. Maciej T Małecki

W2: 

Od objawu do leczenia. Podstawowe zasady rozumowania i postępowania medycznego. Rola edukacji chorego

Dr hab. med. Tomasz Klupa, prof. UJ

W3: 

Pojęcie badania podmiotowego. Schemat zbierania wywiadu i podstawowe objawy

Prof.  dr hab. med. Maciej T Małecki

W4: 

Osteoporoza jako choroba cywilizacyjna

Dr  hab. med. Tomasz Klupa, prof. UJ

W5: 

Organizacja pracy w oddziałach szpitalnych na przykładzie kliniki internistycznej. Udział badań laboratoryjnych w procesach rozpoznawania chorób, monitorowania leczenia, rokowania i profilaktyki. Otyłość- epidemia współczesnych czasów.

Prof dr hab. med. Maciej T Małecki

W6:

Zasady doboru badań i interpretacji wyników. Cukrzyca ciężarnych

Dr med. Iwona Trznadel- Morawska 

W7:

Wiarygodność diagnostyczna badań laboratoryjnych

Dr  hab. med. Tomasz Klupa, prof. UJ

W8:

Znaczenie diety w profilaktyce i leczeniu chorób u ludzi

Prof dr hab. med. Maciej T Małecki

W9:

Problem dziedziczności chorób. Rola diagnostyki laboratoryjnej w definiowaniu podłoża molekularnego chorób

Dr  hab. med. Tomasz Klupa, prof. UJ

W10:

Patogeneza i obraz kliniczny zaburzeń lipidowych. Rola analityki medycznej w diagnostyce i monitorowaniu leczenia

Prof. dr hab. med. Barbara Idzior-Waluś

W11:

Nefropatia cukrzycowa- patogeneza i obraz kliniczny. Rola diagnostyki laboratoryjnej w rozpoznawaniu powikłania cukrzycy

Dr n. med. Artur I. Bień

W12:

Szkodliwość palenia tytoniu. Przykłady i dyskusja przypadków klinicznych

Prof. dr hab. med. Maciej T Małecki

W13:

Przykłady i dyskusja przypadków klinicznych

Dr  hab. med. Tomasz Klupa, prof. UJ

 

 

Uwaga: 

Szatnia znajduje się na parterze, na poziomie Przychodni, klucz do odebrania u Portiera za okazaniem legitymacji studenckiej.