Kierunek Dietetyka

 

Plan zajęć

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w Nowym Szpitalu Uniwersyteckim w Prokocimiu (Oddział Diabetologii, budynek I, poziom +1, sala seminaryjna).

 

 

Tematy zajęć w roku akademickim 2020/2021

 

Wszystkie wykłady mają formę e-learningową (dostęp całosemestralny z poziomu platformy PEGAZ)

 

STUDIA LICENCJACKIE, ROK II 

 

  • CHOROBY METABOLICZNE

 

WYKŁADY:

 

TEMATY

Wykładowca

W1:

 Pojęcie zdrowia. Dlaczego ludzie chorują na cukrzycę i inne choroby  metaboliczne? Definicja, epidemiologia, podział etiologiczny i diagnostyka  cukrzycy.

 Dr n. med. inż. Bartłomiej  Matejko

W2: 

 Pojęcie badania podmiotowego i przedmiotowego. Schemat zbierania  wywiadu i podstawowe objawy chorobowe

 Prof. dr hab. med. M.  Małecki

W3: 

 Znaczenie diety w  profilaktyce i leczeniu chorób u ludzi

 Prof. dr hab. n. med. T. Klupa

W4: 

 Etiologia, podział i konsekwencje otyłości. Aktualne standardy leczenia  dietetycznego  otyłości prostej u osób dorosłych.

 Prof. dr hab. med. B.  Idzior-Waluś

W5: 

 Rzadkie choroby metaboliczne: podział i charakterystyka wybranych  jednostek  chorobowych - modyfikacja zaleceń dietetycznych

 Dr hab. med. Beata Kieć-Wilk, Prof. UJ

 

SEMINARIA:     

 

TEMATY

Prowadzący

S1

 Zasady współpracy dietetyk/lekarz,  prezentacja  materiałów edukacyjnych w chorobach  metabolicznych 

 Dr n. med. inż.  Bartłomiej Matejko

S2

 Zasady korzystania z tabel odżywczych

 Dr n. med. inż.  Bartłomiej Matejko

S3

 Przewlekłe mikro i makroangiopatyczne  powikłania cukrzycy

 Dr n. med. inż.  Bartłomiej Matejko

S4

 Ostre powikłania cukrzycy

 Dr n. med. inż.  Bartłomiej Matejko

S5

 Podział, diagnostyka i leczenie osteoporozy.  Rekomendacje żywieniowe. 

 lek. med. Paulina Surowiec

S6

 Farmakoterapia w chorobach metabolicznych a  jej wpływ na masę ciała pacjenta 

  lek. med. Paulina Surowiec

S7

 Chirurgia metaboliczna - przegląd literatury i  zaleceń dietetycznych przed i po zabiegu  bariatrycznym

  Dr hab.Beata Kieć-Wilk, prof. UJ

S8

 Postepowanie dietetyczne u pacjentów z cukrzycą w różnych sytuacjach klinicznych (choroba nowotworowa, infekcje, przygotowanie do zabiegu operacyjnego)

  Dr hab.Beata Kieć-Wilk, prof. UJ

 

ĆWICZENIA

 

TEMATY

Prowadzący

Cw1

 Aktualne zalecenia towarzystw naukowych dla diety cukrzycowej. Pojęcia stosowane w dietetyce cukrzycy. 

 Dr n. med. inż.  Bartłomiej Matejko

Cw2

Diagnostyka i monitorowanie cukrzycy:

doustny test obciążenia glukozą, praktyczne aspekty glukometrii, interpretacja wyników w kontekście zaleceń żywieniowych (epizody hipo-, hiperglikemii a zalecane postępowanie dietetyczne)

 Dr n. med. inż.  Bartłomiej Matejko 

Cw3

 Nowoczesne technologie diabetologiczne z punktu widzenia dietetyka. Znaczenie i praktyczne aspekty oznaczania odsetka HbA1c

 Dr n. med. inż.  Bartłomiej Matejko

Cw4

 Obliczanie norm żywienia dla osób  zdrowych i chorych w żywieniu zbiorowym

 Dr n. med. inż.  Bartłomiej Matejko

Cw5

 Postępowanie dietetyczne: cukrzyca w starszym wieku, osoby niedożywione

 lek. med.Paulina Surowiec

Cw6

 Postepowanie żywieniowe u pacjenta leczonego operacyjnie wg. ERAS'u

 lek. med.Paulina Surowiec

  Cw7   Pacjent z otyłością olbrzymią- wywiad lekarski i  żywieniowy, układanie jadłospisu   lek. med. Paulina Surowiec

 

  • PLANOWANIE DIET LECZNICZYCH

 

SEMINARIA:     

 

TEMATY

Prowadzący

 S1

 Cukrzyca wikłająca ciążę w aspekcie żywieniowym- przegląd literatury i zaleceń.

 Dr n med. inż. Bartłomiej Matejko/ 

 S2

 Choroba trzewna- podstawowe wiadomości dotyczące genezy, objawów, diagnostyki i leczenia.  Specyfika diety bezglutenowej w chorobie trzewnej 

 Dr n med. inż. Bartłomiej Matejko

 S3

 Leczenie żywieniowe w zaburzeniach lipidowych i dnie moczanowej - przegląd literatury i zaleceń.

 Dr n med. inż. Bartłomiej Matejko

 

ĆWICZENIA:

 

TEMATY

Prowadzący

Cw1

 Cukrzyca typu 1 - wywiad lekarski i żywieniowy, układanie jadłospisu z wykorzystaniem aplikacji internetowych przydatnych dietetykowi

 Dr n med. inż. Bartłomiej Matejko

Cw2

 Cukrzyca ciążowa - wywiad lekarski i żywieniowy, układanie diety z wykorzystaniem aplikacji internetowych przydatnych dietetykowi

 Dr n med. inż. Bartłomiej Matejko

Cw3

 Pacjent z cukrzycą typu 2 i jej powikłaniami-  wywiad żywieniowy, układanie jadłospisu

 Dr n med. inż. Bartłomiej Matejko

Cw4

 Osteoporoza - układanie diety z wykorzystaniem tabel żywieniowych 

 Dr n med. inż. Bartłomiej Matejko

Cw5

 Dna moczanowa- układanie jadłospisu z wykorzystaniem tabel żywieniowych i/lub oprogramowania DietaPro

 Dr n med. inż. Bartłomiej Matejko

 

Cw6

 Zaburzenia lipidowe - układanie jadłospisu z wykorzystaniem tabel żywieniowych i/lub oprogramowania DietaPro

 Dr n med. inż. Bartłomiej Matejko

 

 

 

 

STUDIA MAGISTERSKIE, ROK I 

 

  • PLANOWANIE DIET LECZNICZYCH

 

SEMINARIA:     

 

TEMATY

Prowadzący

 S1

 Pacjent z cukrzycą aktywny fizycznie - przegląd  zaleceń oraz indywidualizacja zaleceń dietetycznych

Dr n med. inż. Bartłomiej Matejko

 S2

 Zasady żywienia pacjenta leczonego osobistą  pompą insulinową. Wymienniki białkowo-tłuszczowe

Dr n med. inż. Bartłomiej Matejko

 S3

 Gastropareza - specyfika podejścia dietetycznego. 

Dr n med. inż. Bartłomiej Matejko

 S4

 Zasady leczenia dietetycznego w specyficznych  subpopulacjach:  osoby starsze, schorzenia zależne  od niedoborów pokarmowych 

Dr n med. inż. Bartłomiej Matejko

 S5

 Rzadkie choroby metaboliczne - znaczenie leczenia dietetycznego.

lek. med.Paulina Surowiec

 

ĆWICZENIA:

 

TEMATY

Prowadzący

Cw1

 Pacjent z cukrzycą typu 2 nefropatią układanie diety z  wykorzystaniem oprogramowania dietetycznego,  wywiad z pacjentem/ analiza przypadków

 lek. med. Paulina Surowiec

Cw2

 Pacjent z cukrzycą typu 2, nadciśnieniem tętniczym  i niedoczynnością tarczycy , układanie jadłospisu z  wykorzystaniem oprogramowania dietetycznego,  /analiza przypadków

 lek. med. Paulina Surowiec

Cw3

 Pacjent z cukrzycą typu 2 i gastroparezą.  modyfikacja aktualnej diety hipotetycznego  pacjenta, dostosowanie jej do zaleceń z  wykorzystaniem oprogramowania dietetycznego/  analiza przypadków

 Dr n. med. Bartłomiej Matejko

Cw4

 Pacjent z otyłością olbrzymią modyfikacja  aktualnej diety hipotetycznego pacjenta,  dostosowanie jej do zaleceń z wykorzystaniem  oprogramowania dietetycznego, analiza  przypadków  

 lek. med. Paulina Surowiec

Cw5

 Pacjent po zabiegu bariatrycznym. modyfikacja  aktualnej diety hipotetycznego pacjenta,  dostosowanie jej do zaleceń z wykorzystaniem  oprogramowania dietetycznego, analiza  przypadków

 lek. med. Paulina Surowiec

Cw6

 Cukrzyca typu 1, pacjent aktywny fizycznie -    wywiad z pacjentem, indywidualizacja zaleceń  dietetycznych w zależności od podejmowanego  wysiłku fizycznego z wykorzystaniem  oprogramowania dietetycznego

Dr n. med. inż. Bartłomiej Matejko

Cw7

 Cukrzyca typu 1- Terapia pompowa - wywiad z  pacjentem, realizacja zaleceń dietetycznych przy  użyciu zaawansowanych funkcji osobistej pompy  insulinowej, układanie jadłospisu z wykorzystaniem  oprogramowania dietetycznego i wydruków z osobistej pompy insulinowej

Dr n. med. inż. Bartłomiej Matejko

Cw8

Choroba trzewna - układanie diety dla pacjenta z  chorobą trzewną z wykorzystaniem  oprogramowania dietetycznego, analiza przypadków

 lek. med. Paulina Surowiec

Cw9

 Osteoporoza- modyfikacja aktualnej diety hipotetycznego pacjenta, dostosowanie jej do zaleceń z wykorzystaniem oprogramowania dietetycznego, analiza przypadków

Dr n med. inż. Bartłomiej Matejko

Cw10

 Zaburzenia lipidowe modyfikacja aktualnej diety hipotetycznego pacjenta, dostosowanie jej do zaleceń z wykorzystaniem oprogramowania dietetycznego, analiza przypadków

Dr n. med. inż. Bartłomiej Matejko

Cw11

 Niedożywienie, zaburzenia odżywiania (diabulimia) - modyfikacja aktualnej diety hipotetycznego pacjenta, dostosowanie jej do zaleceń z wykorzystaniem oprogramowania dietetycznego, analiza przypadków

 lek. med. Paulina Surowiec

Cw12

  Cukrzyca wikłająca ciążę - realizacja zaleceń  dietetycznych z uwzględnieniem zwiększonego  zapotrzebowania na składniki odżywcze w czasie  ciąży, układanie diety z wykorzystaniem  oprogramowania dietetycznego

 

 Dr n. med. inż. Bartłomiej Matejko

 

Cw13

 Dna moczanowa - układanie diety dla pacjenta z  dną moczanową  z wykorzystaniem oprogramowania dietetycznego, analiza przypadków

Dr n med. inż. Bartłomiej Matejko 

Cw14

 Dieta niskobiałkowa i jej zastosowanie. Analiza  przypadków. 

 lek. med. Paulina Surowiec

Cw15

 Zespół metaboliczny modyfikacja aktualnej diety  hipotetycznego pacjenta, dostosowanie jej do  zaleceń z wykorzystaniem oprogramowania  dietetycznego, analiza przypadków

Dr n med. inż. Bartłomiej Matejko

 

STUDIA MAGISTERSKIE, ROK II 

 

  • LECZENIE DIETETYCZNE CHORÓB NIEZAKAŹNYCH I ŻYWIENIOWO ZALEŻNYCH

 

WYKŁADY:

 

TEMATY

Wykładowca

W1:

 Czynniki genetyczne a efektywność postępowania behawioralnego w leczeniu chorób  metabolicznych. Nutrigenomika

Dr hab. med. Beata Kieć-Wilk, Prof. UJ 

W2: 

 Badania naukowe w leczeniu dietetycznym: Medycyna Oparta na Faktach (EBM), zasady interpretacji wyników i tworzenia wytycznych

Prof. dr hab. med. Maciej Małecki

W3: 

 Najważniejsze choroby cywilizacyjne. Główne przyczyny śmiertelności w  społeczeństwach rozwiniętych. Podstawy patofizjologii najczęściej spotykanych chorób  cywilizacyjnych.

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa

W4: 

 Dieta a substancje o aktywności hormonalnej  (Endocrine discruptors)

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa,

W5: 

 Zaburzenia lipidowe: podział, patogeneza, leczenie niefarmakologiczne i  farmakologiczne

Prof. dr hab. med. Barbara Idzior -Waluś

W6:

 Żywność funkcjonalna oraz elementy psychodietetyki w chorobach metabolicznych

Dr n. med. inż. Bartłomiej Matejko 

W7:

 Zawartość i przyswajalność wapnia i magnezu w pokarmach i suplementach diety.  Znaczenie w profilaktyce chorób. 

Lek. med. Agnieszka Stąpór

W8:

 Rola flory bakteryjnej przewodu pokarmowego w rozwoju chorób cywilizacyjnych.

 Dr n. med. inż. Bartłomiej Matejko

 

SEMINARIA:

 

TEMATY

Prowadzący

S1

 Poszukiwanie źródeł informacji naukowej i  profesjonalnej w dietetyce.

Prof. dr hab. Tomasz Klupa

S2

 Diety niskowęglowodanowe - czy są  podstawy do ich stosowania?

Dr hab. n. med. Jan Skupień, prof. UJ

S3

 Interpretacja i wykorzystanie wyników badań  dodatkowych w optymalizacji diety

Dr hab. n. med. Jan Skupień, prof. UJ

S4

 Dodatki do żywności. Suplementy diety i sztuczne substancje słodzące 

Dr n. med. Bartłomiej Matejko

 

ĆWICZENIA:

 

TEMATY

Prowadzący

Cw1

 Układanie zestawów dietetycznych dla chorych na cukrzycę w zależności od typu cukrzycy, zapotrzebowania kalorycznego,  rozkładu dnia, aktywności fizycznej. Układanie zestawów dietetycznych u pacjentów z zaburzeniami lipidowymi i innymi chorobami metabolicznymi

Dr n. med. inż. Bartłomiej Matejko

Cw2

Układanie diet leczniczych z wykorzystaniem suplementów, pre i probiotyków oraz żywności funkcjonalnej w chorobach niezakaźnych

 lek. med. Paulina Surowiec

 

Sylabusy

I stopień, II rok :

Choroby metaboliczne

II stopień, II rok:

Leczenie dietetyczne chorób niezakaźnych i żywieniowo zależnych

UWAGA:

Prosimy o nieudostępnianie powyższych materiałów w przestrzeni publicznej (prawa autorskie)