Kierunek Lekarski 

Plan zajęć 

Harmonogram zajęć

Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w Nowym Szpitalu Uniwersyteckim w Prokocimiu (Oddział Diabetologii, budynek I, poziom +1, sala seminaryjna).

 

Rok V

SEMINARIA: (Oparte o przypadki kliniczne)

1

Postępowanie diagnostyczno terapeutyczne w świeżo rozpoznanej cukrzycy 

 Dr n. med. Artur I. Bień

2

Choroby spichrzeniowe – pacjent z chorobą Gauchera

 Dr hab. Beata Kieć-Wilk

 

ĆWICZENIA:

 

1.

Świeżo rozpoznana cukrzyca typu 2 –diagnostyka i leczenie

 Prof. Maciej Malecki

2.

Funkcjonalna insulinoterapia w cukrzycy typu 1

 Prof. Tomasz Klupa

 3. Pacjent z cukrzycą i chorobą wieńcową  Dr med. Jan Skupień
 4. Pacjent z zaawansowanymi mikronaczyniowymi powikłaniami cukrzycy  Dr med. Elżbieta Kozek
 5. Osteoporoza: diagnostyka i leczenie  Dr med. Iwona Trznadel-Morawska
 6. Pacjent z zaburzeniami lipidowymi-diagnostyka i leczenie  Prof. Barbara Idzior-Waluś

 

 

Propedeutyka interny - dr n. med. E. Kozek, dr n. med. I. Bień, dr n. med. I Trznadel-Morawska

 

 

Sylabus

Sylabus Interna V rok

 

Uwaga: 

Szatnia znajduje się na parterze, na poziomie Przychodni, klucz do odebrania u Portiera za okazaniem legitymacji studenckiej.

 
 
 
 

Materiały dydaktyczne:

 

Przypadki z cukrzycą typu 2 (Seminarium V rok) 

Podział cukrzycy i kryteria jej rozpoznanania (Wykład V rok - Prof. dr hab. Maciej Małecki)

Przewlekłe powikłania cukrzycy - postepy w diagnostyce i leczeniu (Wykład VI rok - Prof. dr hab. Maciej Małecki)

 

Uwaga:

Prosimy i nieudostępnianie powyższych materiałów w przestrzeni publicznej (prawa autorskie)