Wspólne Zebranie Małopolskiego Odd.PTD i PTL

Szanowni Państwo
W imieniu Pana Profesora Tomasza Klupy serdecznie zapraszam na Posiedzenie Naukowe Małopolskiego Oddziału PTD
w dniu 18.05.2016   o godz. 17.00
Dom Lekarza
 ul. Radziwiłłowska 4
 
 Program 
 
• Zalecenia dietetyczne dla chorych z cukrzycą - najnowsze doniesienia. 
  Prof. UJ Dr hab.n.med. Tomasz Klupa 
 
• Zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego na 2016r - co zostało zmienione w nowych wytycznych.  
  Prof. Dr hab.n.med Maciej Małecki 
 
• Nowości w badaniach naukowych nad cukrzycą typu MODY.   
 Dr n.med Magdalena Szopa
Data opublikowania: 12.05.2016
Osoba publikująca: Bartłomiej Matejko