Habilitacja

18 kwietnia 2013 roku Rada Wydziału Lekarskiego nadała dr Beacie Kieć-Wilk z Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych CM UJ stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny (specjalność: choroby metaboliczne).

Data opublikowania: 04.06.2013
Osoba publikująca: Bartłomiej Matejko