Pracownicy Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych UJCM

Kierownik Katedry Chorób Metabolicznych UJCM

Pracownicy naukowo-dydaktyczni katedry

 • Prof. dr hab. med. Barbara Idzior-Waluś

 • Prof dr hab. med. Tomasz Klupa

 • Dr hab. med. Beata Kieć-Wilk, prof. UJ

 • Dr hab. med. Magdalena Szopa, prof. UJ

 • Dr hab. med. Jan Skupień, prof. UJ

 • Dr n. med. inż. Bartłomiej Matejko

 • Dr med. Artur Igor Bień

 • Dr med. Alicja Hebda-Szydło

 • Dr med. Barbara Katra

 • Dr med. Elżbieta Kozek

 • Dr med. Iwona Trznadel- Morawska

 • Dr med. Przemysław Witek

 • Lek. med. Agnieszka Stąpór

 • Lek. med. Jerzy Hohendorff

 • Lek. med. Sebastian Borys

Kierownik Oddziału Klinicznego

Pracownicy Szpitala Uniwersyteckiego

 • Prof. dr hab. med. Barbara Idzior-Waluś

 • Prof dr hab. med. Tomasz Klupa

 • Dr hab. med. Beata Kieć-Wilk, prof. UJ

 • Dr hab. med. Magdalena Szopa, prof. UJ

 • Dr med. Artur Igor Bień

 • Dr hab. med. Katarzyna Cyganek

 • Dr med. Alicja Hebda-Szydło

 • Dr med. Barbara Katra

 • Dr med. Teresa Koblik

 • Dr med. Elżbieta Kozek

 • Dr med. Iwona Trznadel- Morawska

 • Dr med. Maria Krystyna-Walas

 • Dr med. Przemysław Witek

 • Dr n. med. inż. Bartłomiej Matejko

 • Lek. med. Magdalena Krawczyk

 • Lek. med. Izabela Janas

 • Lek. med. Agnieszka Stąpór

 • Lek. med. Łukasz Pawliński

 • Lek. med. Joanna Zięba

 • Lek. med. Sebastian Borys

 • Lek. med. Iwona Solecka

 • Lek. med. Joanna Litwa

Lekarze rezydenci

 • Lek. med. Iza Janas

 • Lek. med. Joanna Gastoł

 • Lek. med. Anna Skupień

 • Dr hab. med. Jan Skupień 

 • Lek. med. Izabela Wlazło 

 • Lek. med. Damian Ucieklak

 • Lek. med. Jerzy Hohendorff

 • Lek. med. Sandra Mrozińska

 • Lek. med. Magdalena Kwiatkowska

 • Lek. med. Marianna Kopka

Telefon do dyżurki lekarskiej

 • 012 424-83-05