Działalność lecznicza

 

Klinika jest jednym z kilku przodujących ośrodków leczenia cukrzycy w Polsce z kompleksową opieką nad chorym z cukrzycą:

 

 • leczenie od wykrycia choroby (leczenie kwasicy i śpiączek cukrzycowych)
 • edukacja i reedukacja chorych w/g ciągłego systemu szkolenia wewnątrzszpitalnego i ambulatoryjnego
 • diagnostyka powikłań nerkowych, ocznych, układu nerwowego (neuropatia sercowo-naczyniowa - ProSciCard)
 • leczenie powikłań:
  1. układu nerwowego
  2. unikalny w kraju Gabinet Stopy Cukrzycowej
 • prowadzenie ciężarnych z cukrzycą
 • wdrażanie i leczenie za pomocą osobistych pomp insulinowych
 • leczenie otyłości towarzyszącej cukrzycy
 • diagnozowanie i leczenie monogenowych form cukrzycy: MODY, noworodkowa
 • w zakresie endokrynologii
  1. leczenie najcięższych przypadków oftalmopatii w chorobie Graves-Basedowa
 • w zakresie lipidologii
  1. badanie nowych leków hipolipemizujących
 • w zakresie metabolizmu kości
  1. badanie tzw. osteoporoz wtórnych (w cukrzycy, chorobach tarczycy, polekowych, w chorobach nerek)
 • w zakresie chorób metabolicznych
  1. prowadzenie programu terapeutycznego leczenia choroby Gauchera
 • badania nad nowymi lekami