Telefony do kliniki

 

Gabinet

   Nr telefonu                   

 Kierownik Kliniki, sekretariat

 012 424-83-00       
 012 424-83-01
 012 424-83-31

 administrator

 012 424-83-02

 dyżurka lekarska

 012 424-83-05
 012 424-83-35

 oddział szpitalny kobiecy

 012 424-83-07

 oddział szpitalny męski

 012 424-83-08

 rejestracja przychodni przyklinicznej

 012 424-83-09

 gabinet lekarski poradni lipidowej

 012 424-83-11

 gabinet lekarski poradni endokrynologicznej

 012 424-83-12

 gabinet lekarski poradni diabetologicznej

 012 424-83-13

 gabinet pielęgniarsko-edukacyjny

 012 424-83-14

 pracownia USG

 012 424-83-17

 gabinet lekarski poradni diabetologicznej dla kobiet w  ciąży

 012 424-83-37 
 012 424-83-22

 gabinet lekarski poradni leczenia otyłości

 012 424-83-37

 gabinet lekarski poradni leczenia osteoporozy

 012 424-83-22

 rejestracja poradni stopy cukrzycowej

 012 424-83-15

 gabinet lekarski poradni stopy cukrzycowej

 012 424-83-30