Realizowane granty naukowe:

 

1. Aplikacja do firmy Medtronic. Projekt pt.:” Zmiana metody leczenia pacjentów z cukrzycą typu 1 (T1D) z wielokrotnego wstrzykiwania insuliny (MDI) i samokontroli poziomu glukozy we krwi za pomocą glukometru (SMBG) bezpośrednio do systemu MiniMed ™ 780G Advanced Hybrid Closed Loop (AHCL, Zaawansowana Hybrydowa Pompa Insulinowa Pętli Zamkniętej): ocena wpływu na kontrolę poziomu wyrównania metabolicznego i jakość życia

Rodzaj badania: Dwuośrodkowe, randomizowane, badanie równoległe w grupach.

Aktualny status: Przyznany

Główny badacz: Prof. dr hab. Tomasz Klupa

 

2. Grant naukowy Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego pt:" Wydolność tlenowa a zmienność glikemii i inne parametry leczenia u dorosłych pacjentów z cukrzyca typu 1"

Czas realizacji: 2017-2020

Główny badacz: Dr n. med. inż. Bartłomiej Matejko

 

Badania Kliniczne:

 

1. Badanie o typie "Pre Launch Experience" nowego systemu do ciągłego monitorowania glukozy (Ascencia Diabetes Care).

Czas realizacji: 01.06-01.07.2020

Badacz: Dr n. med. inż. Bartłomiej Matejko

Na zdjęciach pierwsi na świecie pacjenci podłączeni do systemu Contour Via.

 

2. Badanie kliniczne: PRO Solo Study RD002718 pt: "Zgłaszane przez pacjenta rezultaty sposowania systemu mikropompy Accu Check Solo w porównaniu z terapią z wielokrotnymi wstrzyknieciami w ciągu doby w porównaniu z mylife OmniPod w cukrzycy typu 1" (Roche).

Czas realizacji: 2019-2020

Główny badacz: Prof. dr hab. Tomasz Klupa

Koordynator:  Dr n. med. inż. Bartłomiej Matejko