Współpraca międzynarodowa

Wielokrotny, czynny udział w Kursach Podyplomowych EASD (European Association For the Study on Diabetes) poświęconych w całości lub częściowo zagadnieniom związanym z zaawansowanymi technologiami w leczeniu cukrzycy